Zavolajte nám: +421 948 602 907       insomnium@insomnium.sk


Legislatíva
Legislatíva pre kamerové systémy

Každý systém na monitorovanie priestoru (kamerový systém), ktorý monitoruje priestor prístupný verejnosti, bez ohľadu na to, či slúži na monitorovanie okolia domu alebo firmy, musí spĺňať kritéria dané Zákonom č.84/2014, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov. Majitelia a konatelia mnohých firiem (a aj montážnych) si myslia, že stačí "poučiť ľudí a uchovávať záznam maximálne pätnásť dní". Nestačí.  Za prevádzku kamerového systému nenesie zodpovednosť montážna firma, ale prevádzkovateľ. Pokutu dostane prevádzkovateľ kamerového systému. Je jedno, či je to občan alebo firma.

Najčastejšie sú porušené tieto ustanovenia zákona (okrem domácností):

  1. Systém na monitorovanie priestoru nesmie nikdy monitorovať priestory, kde človek očakáva súkromie (napr. umyvárne, WC). Kamera nesmie byť ani skrytá (napr. v PIR)
  2. Obrazový záznam nesmie byť prístupný komukoľvek, ale len oprávneným osobám
  3. Prevádzkovateľ nepoučil oprávnené osoby, nevyškolil zodpovedné osoby
  4. Oboznamovanie dotknutých osôb vyplývajúce z ustanovení
  5. Obrazový záznam musí byť zlikvidovaný do 15 dní v zmysle zákona
  6. Prevádzkovateľ nevedie evidenciu o systéme (ak systém nepodlieha registrácii)
  7. Prevádzkovateľ nemá vypracovaný Bezpečnostný projekt alebo Bezpečnostnú smernicu

Ak systém na monitorovanie priestoru monitoruje časť ulice v okoli domu (nielen súkromné priestory domu a jeho bezprostredné okolie), tak monitoruje priestor prístupný verejnosti. Systém na monitorovanie priestoru musí spĺňať kritéria dané Zákonom č.84/2014 Z.z.o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (musí mať aj vypracovaný Bezpečnostný projekt alebo Bezpečnostnú smernicu). Ak Vám niekto tvrdí, že nemusí, nie je to pravda. Neznalosť zákona neospravedlňuje. Pokutu dostane prevádzkovateľ kamerového systému. Z hľadiska zákona je jedno, či zákon porušil občan alebo firma.

Ak nie je systém na monitorovanie priestoru pripojený na internet, nemusí mať prevádzkovateľ systém registrovaný a nemusí mať vypracovaný Bezpečnostný projekt, ale Bezpečnostnú smernicu. Ak chce prevádzkovateľ kamerového systému ušetriť peniaze, môže si Bezpečnostný projekt môže vypracovať aj sám, prípadne využiť ponuky niektorých firiem. Zodpovednosť nenesie ani montážna firma a ani firma, ktorá vypracovala Bezpečnostný projekt. Zodpovednosť nesie len prevádzkovateľ kamerového systému.

Za porušenie ustanovenia Zákona č.84/2014 Z.z.o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov môže byť prevádzkovateľovi udelená pokuta až do cca 3 až 60 tis. EUR.Výška pokuty je závislá od závažnosti porušenia zákona.

 

MjhmY